Mapa strony
 
 
 
 
 

Sanktuarium Matki Bożej w Bujakowie

 

Historia figury  

Drewniana Figura Matki Boskiej Bujakowskiej pochodzi z ok. 1480 r. Przedstawia ona Madonnę z rękami skrzyżowanymi na piersiach. Możliwe, że znajdowała się wcześniej w bujakowskim kościele. Nie wiadomo kiedy znalazła się w zabytkowej kapliczce na tzw. "mogile szwedzkiej". Kiedy w latach 80. XX wieku odnalazł ją ówczesny proboszcz Jerzy Kempa wymagała renowacji. Konserwację przeprowadził Henryk Bartosz. 8 grudnia 1982 r. figurę uroczyście wniesiono do kościoła. Została umieszczona w prezbiterium i ogłoszona Matką Boską Bujakowską. Natomiast w kapliczce na "szwedzkiej mogile" pojawił się jej obraz namalowany na desce.

9 września 2000 r. miała miejsce uroczysta koronacja figury MB Bujakowskiej, celebrowana przez ks. abpa Damiana Zimonia. Wypowiedział on wtedy pamiętne słowa: "Na uprzemysłowionym Śląsku Matka Boża w Bujakowie będzie Patronką Środowiska Naturalnego". Wkrótce też nasz kościół został ogłoszony Sanktuarium Maryjnym.

Historia figury
Kradzież figury
Pieśni do MB
Świadectwo

Figura MB w ołtarzu

Figura MB w kapliczce koronacyjnej

 

 
         

(C) Parafia Bujaków 2004 - 2012